32 220 40 62
English
English

Specjalizacje

Prawo podatkowe

 • przygotowywanie opinii prawnych w zakresie prawa podatkowego
 • składanie wniosków o pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego
 • reprezentowanie w zakresie kontroli podatkowych, kontroli skarbowych, w postępowaniach podatkowych oraz przed sądami administracyjnymi
 • reprezentowanie w sprawach przeniesienia na członków zarządów odpowiedzialności za zaległości podatkowe
 • reprezentowanie w sprawach opodatkowania przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych
 • optymalizacja opodatkowania przedsiębiorców oraz transakcji w celu obniżenia zobowiązań podatkowych w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami

Prawo ubezpieczeń społecznych

 • przygotowywanie opinii prawnych w zakresie prawa ubezpieczeń społecznych
 • składanie wniosków o pisemną interpretację przepisów prawa ubezpieczeń społecznych
 • reprezentowanie w zakresie kontroli ZUS oraz przed sądami ubezpieczeń społecznych
 • reprezentowanie w sprawach przeniesienia na członków zarządów odpowiedzialności za zaległości z tytułu składek ubezpieczeniowych spółki

Prawo spółek

 • zakładanie spółek osobowych i kapitałowych, w tym sporządzanie umów spółek oraz rejestracja w rejestrze przedsiębiorców KRS
 • obsługa korporacyjna organów spółek kapitałowych (organizacja formalno - prawna posiedzeń zarządu, zgromadzeń wspólników oraz walnych zgromadzeń akcjonariuszy)
 • reprezentacja sądowa w sporach z zakresu prawa spółek, w tym w sprawach o stwierdzenie nieważności lub uchylenie uchwał organów spółek kapitałowych

Prawo karne gospodarcze

 • reprezentacja w postępowaniach przed organami ścigania oraz sądami powszechnymi w sprawach przestępstw gospodarczych, w szczególności przestępstw oszustwa, przestępstw poświadczenia nieprawdy, przestępstw korupcyjnych, przestępstw nadużycia zaufania lub niedopełnienia obowiązków

Prawo karne skarbowe

 • reprezentacja w postępowaniach przed organami ścigania oraz sądami powszechnymi w sprawach przestępstw i wykroczeń skarbowych, w szczególności przestępstw uchylania się od opodatkowania, przestępstw oszustwa podatkowego, przestępstw nieodprowadzenia w terminie przez płatnika pobranego podatku, wykroczeń nieterminowego płacenia podatku
 • przygotowywanie zawiadomień o popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia skarbowego (czynny żal) pozwalających na uniknięcie odpowiedzialności karnej skarbowej

Witam na stronie Kancelarii

Witam na stronie Kancelarii, która powstała w celu przekazywania Klientom informacji pozwalających na skorzystanie z profesjonalnej pomocy prawnej.

Kancelaria świadczy usługi prawne w zakresie szeroko rozumianego prawa gospodarczego, w szczególności prawa podatkowego, prawa ubezpieczeń społecznych, prawa spółek, prawa karnego gospodarczego oraz prawa karnego skarbowego.

Zapraszam,
Adwokat Piotr Przedpełski

 

Kontakt

Adwokat Piotr Przedpełski
Kancelaria Adwokacka


ul. Wita Stwosza 2 - Segment D
40-036 Katowice
tel/faks: 32 220 40 62
e-mail: sekretariat@ppka.pl

MAPKA DOJAZDU
Ostatnie tweety