English
English

Specjalizacje

Prawo podatkowe

 • przygotowywanie opinii prawnych w zakresie prawa podatkowego
 • składanie wniosków o indywidualną interpretację przepisów prawa podatkowego
 • reprezentowanie w zakresie kontroli podatkowych, kontroli celno-skarbowych, w postępowaniach podatkowych oraz przed sądami administracyjnymi
 • reprezentowanie w sprawach przeniesienia na członków zarządów odpowiedzialności za zaległości podatkowe spółki
 • reprezentowanie w sprawach opodatkowania przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych
 • optymalizacja opodatkowania przedsiębiorców oraz transakcji w celu obniżenia zobowiązań podatkowych w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami

Prawo ubezpieczeń społecznych

 • przygotowywanie opinii prawnych w zakresie prawa ubezpieczeń społecznych
 • składanie wniosków o indywidualną interpretację przepisów prawa ubezpieczeń społecznych
 • reprezentowanie w zakresie kontroli ZUS oraz przed sądami ubezpieczeń społecznych
 • reprezentowanie w sprawach przeniesienia na członków zarządów odpowiedzialności za zaległości z tytułu składek ubezpieczeniowych spółki

Prawo spółek

 • zakładanie spółek osobowych i kapitałowych, w tym sporządzanie umów spółek oraz rejestracja w rejestrze przedsiębiorców KRS
 • obsługa korporacyjna organów spółek kapitałowych (organizacja formalno-prawna posiedzeń zarządu, zgromadzeń wspólników oraz walnych zgromadzeń akcjonariuszy)
 • reprezentacja sądowa w sporach z zakresu prawa spółek, w tym w sprawach o stwierdzenie nieważności lub uchylenie uchwał organów spółek kapitałowych

Prawo karne gospodarcze

 • reprezentacja w postępowaniach przed organami ścigania oraz sądami powszechnymi w sprawach przestępstw gospodarczych, w szczególności przestępstw oszustwa, przestępstw poświadczenia nieprawdy, przestępstw korupcyjnych, przestępstw nadużycia zaufania lub niedopełnienia obowiązków

Prawo karne skarbowe

 • reprezentacja w postępowaniach przed organami ścigania oraz sądami powszechnymi w sprawach przestępstw i wykroczeń skarbowych, w szczególności przestępstw uchylania się od opodatkowania, przestępstw oszustwa podatkowego, przestępstw nieodprowadzenia w terminie przez płatnika pobranego podatku, wykroczeń nieterminowego płacenia podatku
 • przygotowywanie zawiadomień o popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia skarbowego (czynny żal) pozwalających na uniknięcie odpowiedzialności karnej skarbowej

Piotr Przedpełski

Adwokat

Jako adwokat specjalizuję się w prawie karnym gospodarczym i prawie podatkowym. W pracy staram się łączyć znajomość prawa z wiedzą z zakresu psychologii i kryminalistyki.

Prowadzę blog "Piotr Przedpełski - Strategiczne myślenie i taktyczne działanie adwokata".

Witam na stronie Kancelarii

Celem niniejszej strony jest przybliżenie zakresu działalności Kancelarii oraz umożliwienie skorzystania z profesjonalnej pomocy prawnej.

Kancelaria świadczy usługi prawne w zakresie szeroko rozumianego prawa gospodarczego, w szczególności prawa podatkowego, prawa ubezpieczeń społecznych, prawa spółek, prawa karnego gospodarczego oraz prawa karnego skarbowego.

Zapraszam
Adwokat Piotr Przedpełski

 

Kontakt

Adwokat Piotr Przedpełski
Kancelaria Adwokacka


ul. Stefana Batorego 48/302
41-506 Chorzów
tel. +48 603 372 012
e-mail: piotr.przedpelski@ppka.pl

Kontakt

Adwokat Piotr Przedpełski
Kancelaria Adwokacka

ul. Stefana Batorego 48/302
41-506 Chorzów
tel: +48 603 372 012
e-mail: piotr.przedpelski@ppka.pl