English
English

Wynagrodzenie

Wysokość oraz system wynagrodzenia Kancelarii z tytułu świadczenia usług prawnych są każdorazowo ustalane w porozumieniu z Klientem. Propozycja wynagrodzenia uwzględnia stopień zawiłości sprawy oraz niezbędny nakład pracy.

Kancelaria proponuje dwa systemy rozliczeń w zależności od rodzaju zleconego zadania i oczekiwań Klientów, przy czym często stosuje także systemy mieszane wynikające z ich połączenia.

System godzinowy

Wynagrodzenie obliczane w oparciu o stawkę godzinową stanowi iloczyn godzin poświęconych na zlecone zadanie i uprzednio ustalonej stawki godzinowej. W ramach tej formy rozliczeń Klient otrzymuje na koniec każdego miesiąca lub po wykonaniu zleconego zadania szczegółowe zestawienie podjętych przez Kancelarię działań.

System ryczałtowy

Wynagrodzenie obliczane w oparciu o ryczałtową formę rozliczeń obejmuje stałe wynagrodzenie za zlecone zadanie. 

W zależności od rodzaju świadczonych usług prawnych, w ramach tego systemu Kancelaria przewiduje następujące warianty ustalania honorarium:

  • stała obsługa prawna – ten system rozliczeń przewiduje stałą kwotę wynagrodzenia za ustaloną liczbę godzin pracy Kancelarii w danym miesiącu
  • wynagrodzenie za prowadzone postępowania sądowe – w ramach wynagrodzenia za prowadzone postępowania ustalana jest z Klientem stała kwota wynagrodzenia ryczałtowego oraz wynagrodzenie za reprezentowanie na poszczególnych rozprawach i sporządzanie pism procesowych

Piotr Przedpełski

Adwokat

Jako adwokat specjalizuję się w prawie karnym gospodarczym i prawie podatkowym. W pracy staram się łączyć znajomość prawa z wiedzą z zakresu psychologii i kryminalistyki.

Prowadzę blog "Piotr Przedpełski - Strategiczne myślenie i taktyczne działanie adwokata".

Witam na stronie Kancelarii

Celem niniejszej strony jest przybliżenie zakresu działalności Kancelarii oraz umożliwienie skorzystania z profesjonalnej pomocy prawnej.

Kancelaria świadczy usługi prawne w zakresie szeroko rozumianego prawa gospodarczego, w szczególności prawa podatkowego, prawa ubezpieczeń społecznych, prawa spółek, prawa karnego gospodarczego oraz prawa karnego skarbowego.

Zapraszam
Adwokat Piotr Przedpełski

 

Kontakt

Adwokat Piotr Przedpełski
Kancelaria Adwokacka


ul. Stefana Batorego 48/302
41-506 Chorzów
tel. +48 603 372 012
e-mail: piotr.przedpelski@ppka.pl

Kontakt

Adwokat Piotr Przedpełski
Kancelaria Adwokacka

ul. Stefana Batorego 48/302
41-506 Chorzów
tel: +48 603 372 012
e-mail: piotr.przedpelski@ppka.pl