32 220 40 62
English
English

Wynagrodzenie

Wysokość oraz system wynagrodzenia Kancelarii z tytułu świadczenia usług prawnych są każdorazowo ustalane w porozumieniu z Klientem. Propozycja wynagrodzenia uwzględnia stopień zawiłości sprawy oraz niezbędny nakład pracy.

Kancelaria proponuje dwa systemy rozliczeń w zależności od rodzaju zleconego zadania i oczekiwań Klientów, przy czym często stosuje także systemy mieszane wynikające z ich połączenia.

System godzinowy

Wynagrodzenie obliczane w oparciu o stawkę godzinową stanowi iloczyn godzin poświęconych na zlecone zadanie i uprzednio ustalonej stawki godzinowej. W ramach tej formy rozliczeń Klient otrzymuje na koniec każdego miesiąca lub po wykonaniu zleconego zadania szczegółowe zestawienie podjętych przez Kancelarię działań.

System ryczałtowy

Wynagrodzenie obliczane w oparciu o ryczałtową formę rozliczeń obejmuje stałe wynagrodzenie za zlecone zadanie. 

W zależności od rodzaju świadczonych usług prawnych, w ramach tego systemu Kancelaria przewiduje następujące warianty ustalania honorarium:

  • stała obsługa prawna – ten system rozliczeń przewiduje stałą kwotę wynagrodzenia za ustaloną liczbę godzin pracy Kancelarii w danym miesiącu
  • wynagrodzenie za prowadzone postępowania sądowe – w ramach wynagrodzenia za prowadzone postępowania ustalana jest z Klientem stała kwota wynagrodzenia ryczałtowego oraz wynagrodzenie za reprezentowanie na poszczególnych rozprawach i sporządzanie pism procesowych

Witam na stronie Kancelarii

Witam na stronie Kancelarii, która powstała w celu przekazywania Klientom informacji pozwalających na skorzystanie z profesjonalnej pomocy prawnej.

Kancelaria świadczy usługi prawne w zakresie szeroko rozumianego prawa gospodarczego, w szczególności prawa podatkowego, prawa ubezpieczeń społecznych, prawa spółek, prawa karnego gospodarczego oraz prawa karnego skarbowego.

Zapraszam,
Adwokat Piotr Przedpełski

 

Kontakt

Adwokat Piotr Przedpełski
Kancelaria Adwokacka


ul. Wita Stwosza 2 - Segment D
40-036 Katowice
tel/faks: 32 220 40 62
e-mail: sekretariat@ppka.pl

MAPKA DOJAZDU
Ostatnie tweety